Park Folkets Hus stod färdigt 1928, så huset har många år på nacken och har renoverats dels under 80-talet dels på senare tid.  Vi arbetar med att underhålla huset för att det ska fortsätta att vara en fungerande och attraktiv samlingsplats för området. Vi har fått generösa bidrag från Länsstyrelsen, Boverket, Kommunens kulturförvaltning, Gustav den VI Adolfs fond och från många företag, bland annat dem som hjälpt till med renoveringen men också många privatpersoner. I stora entrén till höger har vi satt upp namnen på de som bidragit mest under senare år.

Stora salen har nyligen renoverats liksom hallen i stora entrén. Kom in och titta, de flesta brukar bli förtjusta över vilken fin miljö Park erbjuder. Förra året byttes plåttaket på den lägre delen av huset ut, det gamla var helt enkelt uttjänt. Från 2021 har vi en ny projektor vilket gjort det möjligt att hösten 2021 starta Bio Park som till hösten varit igång i ett år. I år ska lilla salen renoveras och huset värmesystem moderniseras och effektiviseras. Vi håller också på och ser över ventilationen i huset, för att den på sikt ska bli mer effektiv. Just nu pågår en kartlägger av befintlig ventilation för att bättre kunna bedöma vilka åtgärder som kan förbättra ventilationen och undvika att det blir för varmt.

 

Välkommen att trivas i våra fina lokaler

Park styrelse

 

Share This