Park Folkets Hus stod färdigt 1928, så huset har många år på nacken och har renoverats dels under 80-talet dels på senare tid.  Vi arbetar med att underhålla huset för att det ska fortsätta att vara en fungerande och attraktiv samlingsplats för området. Vi har fått generösa bidrag från Länsstyrelsen, Boverket, Kommunens kulturförvaltning, Gustav den VI Adolfs fond och från många företag, bland annat dem som hjälpt till med renoveringen men också många privatpersoner. I stora entrén till höger har vi satt upp namnen på de som bidragit mest under senare år.

Stora salen har nyligen renoverats liksom stora entrén. Kom in och titta, de flesta brukar bli förtjusta över vilken fin miljö Park erbjuder. Det senaste som gjordes var att plåttaket på den lägre delen av huset byttes ut, det gamla hade helt enkelt tjänat ut. Vi har fått en ny projektor vilket gjort det möjligt att starta Bio Park.

Välkommen att trivas i våra fina lokaler

Park styrelse

 

Share This