Park Folkets Hus stod färdigt 1928, så huset har många år på nacken och har renoverats dels under 80-talet dels på senare tid.  Vi arbetar med att underhålla huset för att det ska fortsätta att vara en fungerande och attraktiv samlingsplats för området. Vi har fått generösa bidrag från Länsstyrelsen, Boverket, Kommunens kulturförvaltning, Gustav den VI Adolfs fond och från många företag, bland annat dem som hjälpt till med renoveringen men också många privatpersoner. I stora entrén till höger har vi satt upp namnen på de som bidragit mest under senare år.

Stora salen har nyligen renoverats liksom hallen i stora entrén. Kom in och titta, de flesta brukar bli förtjusta över vilken fin miljö Park erbjuder. Förra året byttes plåttaket på den lägre delen av huset ut, det gamla var helt enkelt uttjänt. Från 2021 har vi en ny projektor vilket gjort det möjligt att hösten 2021 starta Bio Park som till hösten varit igång i två år. Lilla salen och entrépartiet har renoverats och huset värmesystem håller på att moderniseras och effektiviseras. Vi håller samtidigt på och förbättra ventilationen i huset, för att den ska bli mer effektiv. Visar kartlagt befintlig ventilation, som ändrats i omgångar sedan huset byggdes 1928. Nu har vi bättre underlag för att kunna bedöma vilka åtgärder som kan förbättra ventilationen och vilka åtgärder som behövs för att undvika att det blir för varmt. Vi har nu dessutom förbättrat värmeanläggningen, gjort oss av med oljepannan och kompletterat bergvärmen med luft/vatten värmepump.

Närmast på tur står stå att renovera handikapprampen och att lägga nytt plåttak på den högre delen av huset. Vi planerar också en bättre anslagstavla nära vägen så att lättare kan se vad som händer på Park när du går förbi.

 

 

Välkommen att trivas i våra fina lokaler

Park styrelse

 

Share This