Vill Du vara med och utveckla Park Folkets Hus?

Park Folkets Hus drivs idag, precis som från starten för snart 100 år sedan, till stor del genom ideella krafter. Det är viktigt att de som tycker att det är viktigt att Park  finns engagerar sig på olika sätt. Det för en förutsättning för att Park ska kunna finnas...