Välkommen till utställningen – Kvinnliga former

Ur tre konstnärers perspektiv – Elen Alien, Elena Belobragina och Nadia Pavlova

Vernissage 7 november 12-16

Utställningen är öppen söndagar 7/11 – 19/12, 12-16

Den kvinnliga naturen

Kvinnan har alltid varit en inspirationskälla för konstnärer, och som ett resultat av detta har hon gång på gång blivit ett objekt i olika typer av konst. Oftast porträtteras kvinnor av manliga konstnärer, som nu ganska flitigt och rutinmässigt kritiseras för att de utnyttjar den kvinnliga kroppen. Men vad förlorar en kvinna om hon för­vand­las till en musa för en artist?

Håller kvinnan på att mista sin gåtfullhet, sitt mysterium? Sin integritet? Blir kvinnan försvagad eller blir hon tvärtom starkare genom att bli föremål för konstvetenskaplig forskning?

Tre kvinnliga konstnärer vill diskutera denna fråga med en utställning om den kvinnliga naturen.

Elena Belobragina

Presenterar verk som utgör exempel på hennes vision av människokroppen i abstrakt-figurativ stil. Utgångspunkten för verken är kvinnans kropp och porträtt av människor. Elenas vision av kroppen är en struktur med färger och volymer samt av hennes egen känsla och av mänsklig energi. Denna vision kommer till henne genom hur hon uppfattar och förstår, hur hon känner och ser sin omgivning.

Elenas arbetssätt har fokus på färger och auran av mänsklig energi. Hennes verk är inte alltid så färgglada, de kan till och med vara i vit och svart färgskala. ”Färgvalet beror alltid på modellen jag arbetar med”, säger Elena. ”Jag väljer modeller som har en stark, feminin energi som jag tydligt kan utläsa. Oftast blir då färgerna mycket starka. Mitt mål är att upptäcka färger som ger tydligt uttryck för människors feminina respektive maskulina energi och som förhoppningsvis även ger betraktaren bättre insikt i sin egen aura och sig själv.”

Elen Alien

Strävar efter att bit för bit återskapa den ursprungliga kvinnan med endast naturliga material – kronblad, löv och epoxi samt begagnade ramar. Helens miljövänliga verk visar hur en flicka som lever i ett civiliserat samhälle förlorar sitt väsen, blir kvinna och sedan, genom att få tillbaka förtroende del för del och bygger upp och återställer sig själv, eftersom hon inte kan leva i en bur, begränsad av de normer och regler som dödar hennes naturliga väsen. I Elens verk presenteras den komplexa processen att en kvinna accepterar sin kropp, sina önskningar, sina styrkor och svagheter – sig själv, som en del av naturen

Nadia Pavlova

Har en stark koppling till naturfolkens estetik, och hennes kvinnliga skulpturer inspireras av den primitiva bildkonsten från Afrika och Oceanien.

Skulptering är för Nadia en intuitiv process, där hon rör sig och söker sig fram utifrån sin vision, materialförutsättningarna och sina egna förmågor och föreställningar. Form och fokus kan förändras väldigt mycket under resans gång. Hon vill skapa levande och känsloladdade porträtt med utmärkande drag som kan ta sig uttryck i intressanta vinklar, ansiktsuttryck eller kroppsformer.

Nadia jobbar mycket med detaljer och småjusteringar. Ibland petar hon så mycket att skulpturen går sönder, men hon ser det inte som ett misslyckande utan låter det oförutsedda komma fram och bli en ny möjlighet och dimension i skapandet. Hon vill förmedladen skönhet och magi som den mänskliga kroppen kan gestalta. Nadia strävar efter att skapa en emotionell kontakt, en personlig relation, mellan sina arketypiska kvinnor och betraktaren.

 

Totalt innehåller utställningen 13 målningar och 13 skulpturer. Blandningen av tekniker och media syftar till att inspirera dig som betraktare, så att du går vidare mot en större inlevelse i och en mer vittgående förståelse för ”den kvinnliga naturen”.

Siffran 13 valdes inte av en slump – detta tal är principen för kvinnliga cykler och fullmånar under hela året. Genom att välja ett sådant antal verk vill konstnärerna accentuera att skillnaden mellan en kvinna och en man är inneboende i naturen själv, och att kvinnlighet följaktligen bör betraktas i sitt sammanhang. Inuti varje kvinna bor den ursprungliga vilda kvinnan, som är på väg att dö ut under samhällets ”civi­liserande” inflytande som undertrycker allt det ”vilda”, det vill säga det naturliga.

Verken som presenteras på utställningen vill påminna betraktaren om vad den moderna världens människor har så svårt att acceptera, nämligen att djupt inne i varje kvinnas själ döljer sig en vild arketypisk kvinna – den friska, instinktiva, den från komplex och fördomar befriade, den som är vacker i sin naturlighet och som accepterar sig själv som hon är.

 

 

Välkomna

 

Share This