Hjälp oss bevara – Park Folkets Hus i Liseberg – vår 90-åriga klassiker och mötesplats

Park Folkets Hus invigdes 1928 och har sedan dess drivits av frivilliga eldsjälar som brinner för att Liseberg/Örby slott ska ha en lokal mötesplats för både stora och små.

Park bjuder på fina anrika lokaler i en historisk byggnad där du kan se film, ordna konferens och fest. Under de senaste åren har vi åter börjat med filmvisning och sända Liveopera. Genom bidrag från boende, lokala företag, kommun och Boverket har vi haft möjlighet att genomföra ett flertal renoveringar och förbättringar av Parks funktion under flera år.

Vi står nu inför omfattande underhåll av fasaden där putsen har ramlat på flera ställen. Vi har fått löfte från Länsstyrelsen om bidrag till halva kostnaden, men vi måste själva hitta vägar för att finansiera den andra halvan. Vi hoppas att vi genom bidrag från boende och lokala företag ska kunna samla ihop medel för att finansiera den behövliga fasadrenoveringen. Hur omfattande renovering vi kan genomföra beror på hur mycket medel vi kan samla ihop. Länsstyrelsen bidrar som sagt med hälften. Ju mer Du kan hjälpa oss med finansieringen desto mer kan vi få i bidrag från Länsstyrelsen.

Vi vill att Park Folkets Hus ska fortsätta vara en levande mötesplats. Det är vad vi brinner och arbetar för!

Om Du vill bidra till att Park lever vidare och utvecklas, så kan Du sätta in pengar på vårt Gåvokonto – Bankgiro: 5063-7891. Det går också bra att swisha till 123 350 68 70.

Även mindre bidrag är betydelsefulla.

Utöver ekonomiska bidrag behövs fler personer som hjälper till i skötseln av huset och utveckling av verksamheterna. Engagera dig för något du vill. Alla krafter behövs.

Kontakta gärna någon i styrelsen för att få ytterligare information om prioriterade behov och var Du kan göra nytta.

Styrelsens mailadress är styrelsen@parkfolketshus.nu.

Se också vår hemsida: parkfolketshus.nu

 Styrelsen Park Folkets Hus / 2018 12 27

Share This