Utställning

Unlimited theatre

Utställningen är öppen 1 mars – 30 april när Parks lokaler är öppna.

Maila info@parkfolketshus.nu för att höra när Du kan komma och se utställningen

Alex Coroll (illustrationer) och Leo Park (målningar)

Teater är en plats för fantasi och ren glädje, ett område av frihet av konstnärlig form. Utställningen refererar till teater som syntetisk konstform och söker sin inspiration från surrealism – en konstriktning inom modernistisk konst, litteratur och filosofi, öppen för fantasi, absurditet och glädje.

Idag är fortsatt surrealismen ett uttryck inom teatern. Surrealism utvecklades som en reaktion på de tragiska händelserna i början av 1900-talet. Surrealismen hanterar inte ansvarslös njutning eller effektsökeri enbart, men strävar efter möjligheter att behålla sin mänsklighet under tragiska omständigheter. Fantasi är en fristad som man kan uppsöka och utveckla.

Vi lever i en tid olik surrealisterna men det artistiskt tänkande som den gruppen konstnärer skapat påverkar konstnärliga uttryck än idag. Konsten öppnade medvetandet för det omedvetna, för intuition och fantasi, för varelser som kommer från fantasin. Eller för att citera poeten André Breton: tidigare motstridiga villkoren för dröm och verklighet kom till en absolut verklighet, en super-verklighet.

”Unlimited teater” presenterar verk av två olika konstnärer, men vems arbete har gemensamt en surrealistisk metod – non sequitur. Deras verk överraskar, de samlar disparata saker och ställer dem bredvid varandra. Människor med demonterade kroppsdelar, fantasmagoriska djur som spelar jazz… Det är teater som tillåter denna absurdistiska humor. Deras svar följer icke-logiskt från föregående uttalande.

Vad finns bakom maskerna i denna teater? Masker döljer, men mixar också nivåer eller varianter av verklighet – och gör dem möjliga. Konstnärer skapar kulturella mönster, som epoker reproducerar i loop.

Välkomna A.Kharkina.

Address: Park Folkets Hus, Götalandsvägen 181, 125 35 Älvsjö • info@parkfolketshus.nu

Buss 144 från Gullmarsplan, Älvsjö eller Fruängen till hållplats Parkudden
Buss 165 från Liljeholmen, Högdalen eller Farsta till ållplats Psrkudden

Share This