Park är en gammal ekonomisk förening som arbetar som en ideell förening. Vi har ändrat stadgarna för att lagarna som reglerar sådana föreningar har ändrats. Vi har också velat kunna skicka information elektroniskt till dem som har e-postadress.

Men huvudsaken är att ändamålet med Park är oförändrat: Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna, främst medlemmarna men även andra, möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter.

Vår uppgift är att se till att Det finns en fungerande samlingslokal för er som bor i området (Liseberg, Solberga, Älvsjö, Örby, Örby slott, Ostberga och Gamla Östberga. Vi har många verksamheter i lokalerna som drivs av olika föreningar. Dans för både barn och vuxna, föreningsmöten, körverksamhet, julgransplundring, skolor som uppför skolpjäser och liknande. Behöver Du lokal så hör av Dig till vår föreståndare Monica 070-4824730 eller info@parkfolketshus.nu.

Vi driver även själva filmklubb och en del Live-föreställningar.

Här på hemsidan och på facebook Park Folkets Hus i Älvsjö – Filmklubben hittar Du mer om vår verksamhet

Share This