Södagen den 18 november samlades 101 personer på Park för att se Filmer Ensam geom Iran, 184 mil av tillit. En film om när Kristina Palten sprang ensam genom Iran och om den värme och hjälpsamhet som mötte henne när hon sprang där som ensam kvinna och nästan utan att kunna landets språk. Kristina var med och efteråt hade vi ett samtal om tillit i Iran och tillit i Sverige oh vilket samhälle vi vill ha.

Det var ett samarrangemang mellan Inkludering Örby och Filklubben på Park

Share This