27 mars kl 19.00 är det årsmöte i Byggnadsföreningen Älvsjö med omnejd, den medlemsägda förening som äger och driver Park Folkets Hus. Alla är välkomna men bara medlemmar har rösträtt.

Kallelse kommer i form av brev hem till alla som är medlemmar.

Under Om oss, en bit ner under rubriken Föreningen bakom Park Folkets Hus, kommer dokumenten inför årsmötet att publiceras senast i början av vecka 11.

På grund av ändrade regelverk för ekonomiska föreningar behöver vi ändra föreningens stadgar. Vid ett första föreningsmöte 2018 gjordes ett första godkännande. Ett andra godkännande krävs och stadgarna är uppe för omröstning vid årsmötet. Förslaget till stadgeändring ligger redan under rubriken Föreningen bakom Park Folkets Hus.

Share This